Danh sách toàn bộ nhà nghỉ khách sạn tại Hà Giang

Thứ bảy - 12/09/2015 16:31
Danh sách nhà nghỉ khách sạn tại Hà Giang như tại Hoang Su Phì, tại Mèo Vạc, tại Yên Minh, tại Đồng Văn: Nhà nghỉ Thảo Linh, Khách Sạn Việt Trung, Khách Sạn Tiến Đạt , Khách Sạn Tiến Đạt ...
Danh sách khách sạn tại Hà Giang
Danh sách khách sạn tại Hà Giang

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại Hà Giang do Du lịch S Việt Nam tổng hợp cho quý khách tham khảo cho chuyến Du lịch Hà Giang của mình. Nếu Quý khách đi Hà Giang vào mùa hoa tam giác mạch từ tháng 11 - 12 hàng năm thì quý khách nên đặt phòng trước. Nếu có thể hãy đi vào ngày thường để có được dịch vụ tốt nhất, không quá đông đúc như ngày cuối tuần.

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang

Khách sạn Huy Dương 
Điện thoại : 0914 420594
Địa chỉ : SN 555 – Đường Quang Trung – Thị trấn Yên Phú , huyện Bắc Mê

Nhà khách Sông Gâm 
Điện thoại : (0219) 3841176
Địa chỉ : Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

Nhà nghỉ Hương Lan
Điện thoại : (0219) 3841255
Địa chỉ : Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

 

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang

Khách sạn Tân Bình 1
Điện thoại : (0219) 3822 289
Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

Khách sạn Vĩnh Hà
Điện thoại : (0219) 3823507
Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

Khách sạn Bình Minh
Điện thoại : (0219) 3821606
Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

Khách sạn Hùng Vân
Điện thoại : (0219) 3821678
Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

Khách sạn Hà Giang
Điện thoại : (0219) 3823486
Địa chỉ : Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Đồng Văn của tỉnh Hà Giang

Khách sạn Cao Nguyên Đá
Điện thoại : 0219 3856868 – 0944 502020
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang

Khách sạn Lâm Tùng
Địa chỉ : Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0219 3856789 – 0965 062062

Nhà nghỉ Hoàng Ngọc
Điện thoại : 0219 3856020
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang

Nhà nghỉ Khải Hoàn
Điện thoại : 0219 3856147
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang

Bác Thắm
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0987 001745

Chị Thủy
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0167 6087094

Nhà nghỉ Lũng Cú
Điện thoại : 0219 3856216
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Nhà nghỉ Hiên Hoa
Điện thoại : 0219 3856216
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang

Nhà nghỉ Hải Hiền
Điện thoại : 0129 3856389 – 0985 274798
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang

Nhà nghỉ Bác Chi 
Điện thoại : 0977 993071
Địa chỉ : Sau chợ Đồng Văn

Nhà nghỉ Thái Thịnh
Điện thoại : 0985 248741 – 0964 521345
Địa chỉ : Số 1 đường Phố Cổ, Thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn

Nhà nghỉ Việt Trung
Địa chỉ : Cạnh huyện đội Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0972 320388

Nhà nghỉ Tâm Anh
Địa chỉ : 56 đường 3/2 Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0975 776728

Nhà nghỉ Gia Linh
Địa chỉ : Số 21 Phố Cổ, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0988 064800

Nhà nghỉ Tình Cốc
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0972 037020

Chị Loan
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0917 988580

Quang Dũng
Địa chỉ : 19 Phố Cổ, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0976255176

Nhà cổ Home Stay
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 01688120866

Nhà khách Quân Đội
Địa chỉ : Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0944 597533 – 0219 3856144

Nhà nghỉ Thiên Hương
Địa chỉ : Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0965 954989

Nhà nghỉ Bình An
Địa chỉ : Đường 3/2, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0166 3918666

Nhà nghỉ Xuân Thu
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 01672 996999 – 0124 3921969

Nhà nghỉ Lương Thực
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0977 115189

Nhà nghỉ Minh Lợi
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0219 3856086

Nhà nghỉ Quốc Toản
Địa chỉ : Số nhà 53 đường 3/2, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0163 8681818 – 0168 4743347

Nhà nghỉ Hồng Điểm
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0123 2871839

Nhà nghỉ Lê Na
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0977 497822

Nhà nghỉ bình dân
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0982 025892

Nhà nghỉ bình dân
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0127 3142881

Nhà nghỉ bình dân
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0168 8120866

Nhà nghỉ bình dân
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0219 3856191 – 0985 978337

Nhà nghỉ bình dân
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0982 119569

Nhà nghỉ Cực Bắc
Địa chỉ : Xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0988 614762

Nhà nghỉ Hoa Hồng
Địa chỉ : Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại : 0978 415114

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại Thành phố Hà Giang

Khách sạn Hương Trà 
Điện thoại : 0219 3862885
Địa chỉ : 41 Nguyễn Huệ Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Hoàng Anh
Điện thoại : 0219 3863559
Địa chỉ : Yết Kiêu – Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Thuỳ Dung
Điện thoại : 0219 3862259
Địa chỉ : Tổ 33 P.Minh Khai, Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Phương Đông
Điện thoại : 0219 3866797
Địa chỉ : Tổ 19, Phường Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Phương Đông
Điện thoại : 0219 3868979
Địa chỉ : 523 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Yên Biên
Điện thoại : 0219 3868229
Địa chỉ : 517 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Việt Trung
Điện thoại : 0219 3868403
Địa chỉ : 32 Minh Khai Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Công Đoàn
Điện thoại : 0219 3867057
Địa chỉ : Số 3 Bạch Đằng Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Sao Mai
Điện thoại : 0219 3863019
Địa chỉ : Tổ 2 P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Hoa Long
Điện thoại : 0219 3868989
Địa chỉ : Tổ 4 P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang‎

Khách sạn Công ty XNK
Điện thoại : 0219 3866896
Địa chỉ : 134 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn TrãiTp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Hà Dương
Điện thoại : 0219 3867057
Địa chỉ : Tổ 2 P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Huy Hoàn
Điện thoại : 0219 3861388
Địa chỉ : 395 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Kiến Vàng 
Điện thoại : 0219 3868333 – 0915 035036
Địa chỉ : Số 04 – Đường Yết Kiêu Tổ 5 P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang

Khách sạn Đá Vàng 
Điện thoại : 0219 3888745 – 0978 119514
Địa chỉ : 65E Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Ngọc Lan
Điện thoại : 0219 3886207
Địa chỉ : Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Nhà nghỉ Thủy Tiên
Điện thoại : 0219 3887856
Địa chỉ : 19 Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Nhà nghỉ Tùng Phương
Điện thoại : 0219 3556898
Địa chỉ : P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Khánh Huyền 
Điện thoại : 0219 3867009
Địa chỉ : 153 Trần Hưng Đạo Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Linh Hương
Điện thoại : 0219 3868339
Địa chỉ : 88 Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Cao Nguyên
Điện thoại : 0219 3866966
Địa chỉ : 297 Nguyễn Thái Học Trần Phú Tp Hà Giang, Hà Giang

Nhà nghỉ Thùy Linh
Điện thoại : 0219 2211868
Địa chỉ : 228 Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Nhà nghỉ Công Dương
Điện thoại : 0219 3866162
Địa chỉ : 537 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Nhà nghỉ Thu Thủy
Điện thoại : 0219 3866236
Địa chỉ : 135 Trần Hưng Đạo Ha Giang‎

Khách sạn Công Anh
Điện thoại : 0219 3867400
Địa chỉ : Nguyễn Thái Học Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Đức Giang
Điện thoại : 0219 3875648
Địa chỉ : P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Hoàng Hoa
Điện thoại : 0219 3863797
Địa chỉ : 159 Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Thanh Bình
Điện thoại : 0219 3804702
Địa chỉ : 52 Nguyễn Du Tp Hà Giang, Hà Giang

Khách sạn Ngọc Anh
Điện thoại : 0219 3866483
Địa chỉ : P Nguyễn Trãi Tp Hà Giang, Hà Giang

Homestay - nhà nghỉ cộng đồng thôn Tiến Thắng ngưởi Tày - TP Hà Giang (cách TP Hà Giang 5km)

Nhà Anh Sử- TT xúc tiến du lịch Hà Giang: 0912135106
Đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế

Homestay - nhà nghỉ cộng đồng bản Mè ngưởi Tày - TP Hà Giang (cách TP Hà Giang 3km)

Nhà Anh Toàn:  0913541685
Đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang

Khách sạn Hoàng Anh 
Điện thoại : (0219) 3831133
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Khách sạn Thuận An
Điện thoại : (0219) 3831444
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Khách sạn Sông Chảy
Điện thoại : (0219) 3831246
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang

Nhà nghỉ Nho Quế
Điện thoại : (0219) 3871322
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Khách sạn Hoa Cương
Điện thoại : (0219) 3872888
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà nghỉ Khâu Vai
Điện thoại : 0917 706503
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà nghỉ Thủy Tiên
Điện thoại : (0219) 3350229
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà nghỉ Việt Hưng
Điện thoại : (0219) 3871142
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà nghỉ Thu Vinh
Điện thoại : 01687 425084
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà nghỉ Mai Đào
Điện thoại : (0219) 3871294
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà khách UBND Huyện
Điện thoại : (0219) 3871340 – (0219) 3871190
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Nhà khách Huyện ủy
Điện thoại : (0219) 3871276 – (0219) 3871224
Địa chỉ : Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Quản Bạ của tỉnh Hà Giang

Nhà khách Tam Sơn
Điện thoại : (0219) 3384654
Địa chỉ : Tổ 1 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Khách sạn 567
Điện thoại : (0219) 3846129
Địa chỉ : Tổ 3 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Nhà nghỉ Núi Đôi
Điện thoại : (0219) 6510789 – 0972853678
Địa chỉ : Tổ 1 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Nhà nghỉ Anh Hoạt
Điện thoại : (0219) 3847189 – 0989 968599
Địa chỉ : Tổ 3, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ

Nhà nghỉ Đức Thiện
Điện thoại : 0976 077784
Địa chỉ : Tổ 1 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Nhà nghỉ Bình Minh
Điện thoại : (0219) 3874289
Địa chỉ : Tổ 3 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Nhà nghỉ Cao Quyết
Điện thoại : (0219) 3846456
Địa chỉ : Tổ 1 – Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Quang Bình của tỉnh Hà Giang

Nhà nghỉ Hà Phương
Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, Quang Bình, Hà Giang
Điện thoại : 0219 3820818 – 0976 703765

Nhà nghỉ Đại Vương
Địa chỉ : 36 Thị trấn Yên Bình, Quang Bình, Hà Giang
Điện thoại : 01667915668

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Vị Xuyên

Khách sạn Hương Trà 
Điện thoại : 0219 3826434 – 0219 3826455
Địa chỉ : Km17, Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Xín Mần

Khách sạn Miền Tây
Điện thoại : 0219 3836270
Địa chỉ : Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang

Khách sạn Gia Long
Điện thoại : 0219 3836479
Địa chỉ : Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang

Nhà nghỉ Hoàng Long
Điện thoại : 0219 3836143
Địa chỉ : Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang

Danh sách nhà nghỉ, homestay, khách sạn tại huyện​ Yên Minh của tỉnh Hà Giang

Khách sạn Thảo Nguyên 
Điện thoại : (0219) 3852297 – 0982 268819 – 0915 486624
Địa chỉ : TT.Yên Minh, H.Yên Minh

Nhà nghỉ Phương Nam
Điện thoại : (0219) 3852174
Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Nhà nghỉ Minh Hải
Điện thoại : (0219) 3852109
Địa chỉ : Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Nhà nghỉ Thiên Thoa
Điện thoại : (0219) 3852008
Địa chỉ : Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Nhà nghỉ Phúc Cái
Điện thoại : (0219) 3852050
Địa chỉ : Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Nhà nghỉ Hai Sơn
Điện thoại : (0219) 3852091
Địa chỉ : Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Nhà nghỉ Thu Khanh
Điện thoại : (0219) 3852035
Địa chỉ : Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

 
yesNếu bạn tự đi du lịch: Hãy tìm hiểu các địa danh du lịch tại Hà Giang / Cẩm nang du lịch Hà Giang
yesNếu bạn thích đi theo tour du lịch trọn gói: Tham khảo tour du lịch Hà Giang / Tour du lịch Tây Bắc từ Hà Nội

Từ khóa tìm kiếm đến bài viết của chúng tôi Google: kinh nghiệm phượt Hà Giang, kinh nghiệm du lịch Hà Giang, các địa điểm du lịch Hà Giang, ăn gì ở Hà Giang, chơi gì ở Hà Giang, du lịch bụi Hà Giang, khám phá Hà Giang, ẩm thực Hà Giang, món ngon Hà Giang, đi phượt Hà Giang, nhà nghỉ tại Ha Giang, khách sạn tại Ha Giang, địa điểm chụp ảnh ở Ha Giang, kinh nghiem phuot Hà Giang, kinh nghiem du lich Hà Giang, cac dia diem du lich Hà Giang, an gi o Hà Giang, choi gi o Hà Giang, du lich bui Ha Giang, kham pha Ha Giang, am thuc Ha Giang, mon ngon Hà Giang, di phuot Ha Giang, khach san tai Ha Giang, nha nghi Ha Giang,  dia diem chup anh o Ha Giang,Thông tin nhà nghỉ tại Hà Giang, Thông tin khách sạn tại Hà Giang, danh bạ khách sạntại Hà Giang, danh ba nhà nghỉ tại Hà Giang, khách sạn giá rẻ tại Hà Giang, nhà nghỉ giá rẻ tại Hà Giang, ngủ bản giá rẻ tại Hà Giang, danh sách homestay tại Hà Giang, thong tin nha nghi tai Ha Giang, thong tin khach san tai Ha Giang, danh ba khach san tai Ha Giang, danh ba nha nghi tai Ha Giang, khach san gia re tai Ha Giang,nha nghi gia re tai Ha Giang, ngu ban gia re tai Ha Giang, danh sach homestay tai Ha Giang,
Các bạn đang xem bài viết: Danh sách toàn bộ nhà nghỉ khách sạn tại Hà Giang được đăng trong chuyên mục: Cơ sở lưu trú tại Hà Giang của Du lịch S Việt Nam
QUÝ KHÁCH HÃY ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ qua zalo
Tìm tour du lịch Việt Nam
« tháng 06/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây